Skip to content

Stichting Olijf

“Van een netwerk waarin lotgenoten contact de basis vormde, naar een organisatie wiens stem van invloed is”

Are you MAD?

 

Gynaecologische kanker heeft vaak enorme impact. Na de diagnose kanker worden vrouwen geconfronteerd met hun sterfelijkheid. Door de behandeling kunnen vrouwen onder andere vervroegd in de overgang raken en ongewild geen kinderen meer krijgen. Ook worden velen geconfronteerd met problemen met seks en intimiteit. Ook vermoeidheid, neuropathie, lymfoedeem, darm- en blaasproblemen hebben een grote invloed op (gezins)leven en werk. Olijf is er dan voor ze. Olijf helpt vanuit haar eigen ervaring en kennis. We willen dat minder vrouwen ziek worden en komen te overlijden en dat de (na)zorg voor patiënten zo goed mogelijk is. Maar ook dat patiënten zich gesteund voelen, dat zij geïnformeerde keuzes kunnen maken en zich krachtig genoeg voelen om hun stem te laten horen en de regie te nemen in hun kwaliteit van leven of levenseinde.

Are you EPIC?

Olijf is gevraagd aan te geven hoe wij Energy (energie), Purpose (doel/drive/meerwaarde), Identity (identiteit) en Courage (moed) tegenkomen in ons werk…. Ik zou bijna zeggen: ‘Waar moet ik beginnen?’ of ‘Waar niet?’.
Stel je voor: Je komt met vage buikklachten bij de dokter, verder niets aan het handje. Na een paar onderzoekjes is de diagnose ‘(uitgezaaide) gynaecologische kanker….’. Dan staat je leven letterlijk op zijn kop.

De eerste tijd staat de behandeling voorop. Toch zien we al snel dat al deze vrouwen hun leven weer oppakken (over moed gesproken…). Al is de behandeling nog niet afgelopen, zijn ze er weer voor hun gezin en naasten, Ze willen vaak weer aan het werk, zelfs al vindt de werkgever dat eng of lastig. En ze gaan aan de slag voor andere vrouwen die hetzelfde overkomt met een inzet en drive die zelfs binnen Olijf bijna niet te bevatten is.

Zij weten immers wat het is om de diagnose te krijgen, wat de inbreuk is op hun vrouw-zijn en hoe ze gezien worden door anderen omdat ze ziek zijn. Een grote inbreuk op hun identiteit. Olijf helpt daarbij. Bijvoorbeeld het project ‘Out of the Box’: De veranderde seksualiteit moet bespreekbaar worden; vrouwen verdienen tips hiermee om te gaan. Die tips kunnen het beste komen van andere vrouwen die zich uitspreken, die het belangrijk vinden dat anderen het net even makkelijker krijgen dan zij en die praten uit ervaring zonder in te vullen voor de ander. Met dit project verstrekt Olijf het vermogen van vrouwen om weer de lead te nemen als het gaat om hun eigen seksualiteit. En als het op dit gevoelige onderwerp lukt, dan gaan we er vanuit dat we daarbij ook bijdragen aan het eigen leiderschap als het gaat om leven na kanker in brede zin en werk na kanker.

Do you make your difference together?

Het verschil maken doe je niet alleen, maar samen. Inclusief, zonder onderscheid in kenmerken, achtergronden en voorkeuren van mensen. Het bovenstaande komt naar Olijf toe vanuit de onderzoekers en zorgverleners. We hebben ook onze eigen wensen. Dat wil nog wel eens in de knel komen, omdat ‘de stem van de patiënt’ inmiddels overal gevraagd wordt: Vroeger was dat wel anders, en knokte Olijf om gehoord te worden.

Olijf werkt voor 99% met onbetaalde bestuursleden, ervaringsdeskundigen, hun naasten en anderen die zich in willen zetten voor deze groep vrouwen, hun families en hun naasten. Onze betaalde krachten zijn de coördinatoren, de steunpilaar voor de ervaringsdeskundigen. Zij zorgen voor continuïteit. Samen zetten we ons bij Olijf vanuit een onafhankelijke positie in voor preventie, onderzoek, voorlichting, lotgenotencontact en natuurlijk belangenbehartiging.