Skip to content

De Vuurmakers

“Presentie + Authenticiteit + Verantwoordelijkheid = Impact”

 

ARE YOU MAD?

Mad Award - Nominee 2022 - Vuurmakers

Tomas Malik – Unsplash

In 2017 hebben Lot Vegter en Maurits Hoenders de Vuurmakers opgericht. Lot en Maurits delen een passie voor persoonlijke ontwikkeling, leiderschapsvraagstukken en een drive om bij te dragen aan het verbeteren van de Publieke Sector. Hun missie is om jonge ambtenaren bewust te maken van hun kracht en vermogen om bij te dragen aan een menselijke en geloofwaardige overheid. Anno 2021 is deze missie belangrijker en urgenter dan ooit. De toeslagenaffaire, het slepende aardbevingsdossier in Groningen, het zwalkende coronabeleid, de langste formatie in de parlementaire geschiedenis en het gebrek aan oog voor de menselijke maat hebben een stevige deuk geslagen in het vertrouwen van burgers in de overheid. Om dit vertrouwen te herwinnen, dient de overheid zich dienstbaar, menselijk en betrouwbaar op te stellen. Die verandering begint in overheidsorganisaties en bij ambtenaren zelf. Dat vraagt om ruimte om te onderzoeken hoe je je als mens effectief en authentiek kunt verbinden met je rol als ambtenaar. Het vraagt om leiderschap.

De Vuurmakers zien dienstbaarheid als de essentie van leiderschap. Waar ben je dienstbaar aan? Leiderschap draait voor ons om de fundamentele beweging van angst naar liefde. In elk moment hebben we een keuze: denk je, spreek je, handel je vanuit liefde of vanuit angst? Durven kiezen voor liefde, vertrouwen en openheid is de manier om vanuit kracht en authenticiteit het verschil te maken. Dat betekent verantwoordelijkheid nemen; Voor jezelf en voor de opdrachten en uitdagingen waar je als organisatie voor staat. Het nemen van verantwoordelijkheid leidt tot impact, mits het verbonden is aan het eigen vuur, je authenticiteit en drive. En, leiderschap kan een duurzame doorwerking hebben op de mensen om je heen als je eigen vuur blijft branden en dit kan overbrengen op anderen. Hiervoor is zelfkennis, zelfzorg en inzicht nodig in de kwaliteit van je aanwezigheid ofwel, je presentie en het vertrouwen in de kracht van je verhaal. Kortom:

   Presentie + Authenticiteit + Verantwoordelijkheid = Impact.   

 

Vanuit deze formule ontwikkelen we met De Vuurmakers leiderschapsprogramma’s op maat voor jonge, eigenzinnige en zelfkritische ambtenaren die inzicht in hun werk willen verdiepen, meer plezier willen hebben in wat ze doen en vanuit verbinding met zichzelf en anderen effectief willen bijdragen aan de publieke zaak. De afgelopen vijf jaar hebben we gestaag een community van meer dan driehonderd jonge vuurmakers opgebouwd in diverse overheidsorganisaties die dagelijks het verschil maken.

In december hebben wij van PLF samen met de Vuurmakers een workshop mogen volgen waarin we opzoek gingen naar ons eigen publiek leiderschap en hebben we een vuurschild gemaakt waarnaar je kan teruggrijpen in je werk als jonge professional binnen een (overheids)organisatie.

 

ARE YOU EPIC?

Energy

Energie speelt een belangrijke rol in onze trainingen en een belangrijk onderdeel van effectief invloed uitoefenen. Waar krijg je energie van? Waar lekt je energie op? Energie bevindt zich overal in de context waar je mee te maken hebt en energie zit uiteraard ook in jezelf. Je bewust zijn van je eigen energie en de energie om je heen is een belangrijk onderdeel van persoonlijk leiderschap, voor het vergroten van je eigen veerkracht en weerbaarheid en het effectief beïnvloeden van je omgeving. Energie is namelijk besmettelijk. Bewust zijn welke energie nodig is en de vaardigheid tussen energieën te schakelen helpt je effectiever communiceren. Dit kan de energie in een individu, een groep, een afdeling of de organisatie zijn. Door de kracht van bewustzijn kan je de juiste balans in energie creëren die nodig is in een (crisis)situatie. Het gaat hier vooral om de kwaliteit van de energie en niet enkel om de kwantiteit. En ook tijdens onze training zorgen wij voor een sfeer en energie die uitnodigt om naar jezelf te durven kijken en kwetsbaar te mogen zijn.

Purpose

Purpose draait om vragen als ‘Waar zit je vuur?‘, ‘Wat doet er toe voor jou?‘, ‘Welk verschil wil je maken?‘ Dit is een belangrijke pijler van onze trainingen. Deelnemers gaan aan de slag met hun kernwaarden en hoe ze die kunnen gebruiken als toetssteen voor keuzes die ze maken in hun privé leven en werk. Daarnaast komt purpose terug in het onderdeel storytelling. Verhalen gaan over het ‘waarom’ van ons organiseren. Het is de kunst om waarden in actie te vertalen door middel van verhalen. De verhalen leren hoe onszelf te organiseren, hoe moeilijke keuzes te maken, hoe met onbekende situaties en onzekere uitkomsten om te gaan doordat we altijd de protagonist of de held in ons eigen verhaal zijn. Verhalen leren ons echter niet alleen hoe we kunnen handelen, maar inspireren ook daartoe. Verhalen communiceren waarden door taal die rakend en persoonlijk is, en appelleert aan emoties zoals rechtvaardigheid, solidariteit en de noodzaak om onze stem te laten horen. Het is niet onze kennis, maar gevoelens zoals – hoop, verantwoordelijkheid en het verlangen om bij te dragen – die de moed geven om te handelen. In onze trainingen werken alle deelnemers aan een vuurrede die gaat over waar en hoe ze met hun vuur het verschil willen maken.

Identity

Onze trainingen zijn gericht op het versterken van zelfinzicht en zelfbewustzijn. Wie ben ik? Wat vind ik belangrijk? Waar ben ik goed in? Wie ben ik als mens en verbind ik dat met mijn publieke rol als ambtenaar? Wat heb ik te doen? Ook hier speelt storytelling een belangrijke rol. Wij maken gebruiken van het Publiek Narratief. Een volledig publiek narratief is een combinatie van drie verhalen: het verhaal van Ik, het verhaal van Wij, en het verhaal van Nu. Het narratief is het krachtigst als deze drie verhalen samen komen en een gedeelde boodschap verkondigen.

Verhaal van Ik  gaat over betekenis. Het vertelt waarom jij degene bent die zich inzet voor deze boodschap of missie.

Verhaal van Wij  gaat over de vraag ‘Wie is de wij waar je een appèl op doet?’ Het verhaal van wij communiceert waarom juist deze groep het vermogen heeft om te handelen, waarom het aan deze groep (organisatie, ministerie, generatie etc.) is om verantwoordelijkheid te nemen.

Verhaal van Nu  gaat over de urgentie om nu actie te ondernemen voor dat wat zich in het heden voordoet. Het verhaal biedt een handelingsperspectief. Het geeft zowel praktische als visionaire pijlers die de boodschap of missie realiseren.

Courage

Vuur maken gaat over impact, over verandering, over het ter discussie stellen van de status quo. Dit gaat onvermijdelijk gepaard met weerstand. Daar effectief mee omgaan vraagt onder andere om authenticiteit. Onderdeel van authenticiteit is Owning Your Story: de kracht ontdekken in alles wat je hebt meegemaakt die je maakt tot wie je bent geworden; te zien welke unieke, natuurlijke leiderschapskwaliteiten jij bezit en hoe jij deze bewust inzet. Dat vraagt om lef, het omarmen van de kracht van kwetsbaarheid. Het lef om je uit te spreken, een kritische vraag te stellen, te benoemen wat er in jou leeft, wat jij belangrijk vindt en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Het vraagt ook om inlevingsvermogen, oprechte interesse in de ander en de bereidheid te onderzoeken waar je elkaar kunt vinden. Dit gaat niet zelden gepaard met ongemak. Dit ongemak om aangaan en omarmen vraagt om lef en moed. Coeur = hart. Moedig zijn vanuit je hart; als wij dit kunnen bereiken door onze trainingen dan zijn wij meer dan tevreden. Meer informatie: devuurmakers.nu

foto cover: Timon Wanner – Unsplash